Ferdi Kaza Sigortası

5 Kasım 2015

Merak Ettikleriniz

Ferdi kaza sigortası kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle; ölümü, geçici veya sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumundur.

Ferdi Kaza Sigortası Kapsamı nedir ?

Sigortalıya böyle bir durumda toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazminat ödemesi sağlanır. Bu poliçeler, kazaya bağlı olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin eder.

Kimler ” Ferdi Kaza Sigortası ” yaptırabilir?

Güvenli bir gelecek için hayatta karşılaşabileceğiniz riskleri uygun fiyat ferdi kaza sigortası ile teminat altına alabilirsiniz. Fiyatları kişinin yaşına ,eğitim durumuna ve meslek durumuna göre farklılık gösterir. 18-65 yaş arası herkes yaptırabilir.

Join the Discussion