DASK Sigortası

DASK Sigortası

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.
Sigorta şirketiniz Evim Sigortası'yla aklınıza gelebilecek her şey güvence altına alıyor.

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  • Deprem sonucu yangının
  • Deprem sonucu infilakın
  • Deprem sonucu yer kaymasının

sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Azami Teminat Limiti Nedir?

DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa bağlı olarak azami teminat limiti belirlemektedir. 8 Şubat 2006 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 120 Bin TL olarak belirlenmiştir. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır

Primleri Nasıl Hesaplarız?

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için tıklayın. Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir: Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi, Binanın yapı tarzı, Meskenin brüt yüzölçümü.

Teklif Al

Öncelikle lütfen teklif alacağınız sigorta şeklini seçiniz! (zorunlu alan)
//atanursigorta.com.tr/wp-content/uploads/2016/03/dask01.jpg
//atanursigorta.com.tr/wp-content/uploads/2016/03/calllcenter.png