Yangın Sigortası

Yangın Sigortası

Yangın sigortası ile yangının, yıldırımın, infilakın sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

Yangın sigortası teminatlarına istenildiğinde deprem, sel ve su baskını, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı gibi doğal afetlere karşı güvenceler de eklenebilir. Ayrıca yine isteğe bağlı olarak, dahili su basması, hava taşıtlarından parça düşmesi, kara taşıtları çarpması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm teminatları da satın alınabilir.

  • Dövize Endeksli ve Dövizli Poliçe:Yangın Sigortası Poliçesi’yle güvenceye aldığınız eviniz veya işyerinizin sigorta yaptırdığınız tarihteki değeri enflasyon karşısında hızla düşebilir. Hasar halinde bu değer kaybından zarar görmenizi önlemek için Dövize Endeksli ve Dövizli Poliçe hizmeti veren yangın sigortası poliçesi türleri de bulunmaktadır. Bu poliçeler ile sigorta ettirdiğiniz değer, o günkü döviz üzerinden hesaplanır. Böylece sigorta bedeliniz, yükselen döviz değerine uyum sağlar.
  • Enflasyon Klozlu Poliçe:Sigortalı değerleri enflasyona karşı korumak amacıyla uyguladığı bir poliçe türü de Enflasyon Klozlu Poliçe’dir. Bu uygulamada bir önceki yılın enflasyon oranı göz önüne alınarak, muhtemel enflasyon karşısında sigorta bedelinin değerini koruması sağlanır.
  • AbonmanPoliçeleri Işletmelerin depolarında veya üretim sürecinde bulunan hammadde ve mamul maddeler hiçbir zaman aynı düzeyde kalmaz. Oysa stoklarını sigorta ettirmek isteyen işletmeciler genellikle poliçelerini bulunması muhtemel en yüksek miktar üzerinden düzenletirler. Bu yüzden depo mevcutları en az düzeydeyken de en yüksek primi ödemek zorunda kalırlar. Bu nedenle depo mevcudunuzun gerçek değeri üzerinden prim ödeyerek, hem stoklarınızı tam değeriyle güvenceye almış, hem de fazla prim ödememiş olacağınız yangın sigortası poliçesi türüdür.

Merak Ettikleriniz

Sadece konutlar mı yaptırılabilir ?

Hayır. Konutunuz gibi işyeriniz için de yaptırabilirsiniz.

Antikalarımı sigorta teminatına dahil edilebilir mi?

Ek sözleşme ile değerleri ve mahiyetleri ayrı ayrı belirterek teminat altına alınabilir.

Sigortalının ölümü veya değişiminde, yangın poliçesinin durumu ne olur?

Sigortalının ölümü halinde, poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur. Mülkiyetin el değiştirmesi halinde ise, poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.

Yangın sigorta fiyatı her şirkette aynı mıdır?

Hayır. Her şirketin genel ve ek teminatlar için poliçe değerleri ayrıdır. Uzmanlarımız onlarca şirketten ihtiyaçlarınıza uygun teminatlar ile fiyat çalışması yaparak size en uygun teklifi sunar.

Teklif Al

Öncelikle lütfen teklif alacağınız sigorta şeklini seçiniz! (zorunlu alan)
//atanursigorta.com.tr/wp-content/uploads/2016/03/fire-sgortası.jpg
//atanursigorta.com.tr/wp-content/uploads/2016/03/calllcenter.png